Ir ao contido Ir ao pé de páxina

Axudámoste

< Todos os temas
Imprimir

Cursos autoaprendizaxe Celga en liña

O Certificado de Estudos de Lingua Galega (CELGA). Trátase dun exame para avaliar o nivel da lingua galega, que constitúe a proba de certificación adaptada ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Neste post falarémosvos en profundidade dos exames de lingua galega e das acreditacións Celga, instrumentos para a normalización lingüística en Galicia, España. Do mesmo xeito, dirémosche que equivalencias ten o Celga no sistema educativo galego e que niveis Celga podemos distinguir segundo o MCER (Marco Común Europeo de Referencia).

Os exames do CELGA están organizados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, entidade dependente da Xunta de Galicia. A devandita entidade, ademais de organizar periodicamente convocatorias de exames para a certificación da lingua galega.

Tamén ofrece cursos de formación de preparación pero teñen validez oficial.

Equivalencias CELGA

No sistema de certificación de estudos de lingua galega hai cinco niveis. As persoas que estean en posesión do título de ESO despois de ter realizado estes estudos en Galicia teñen homologado o nivel CELGA 3. Así, o CELGA 4 está suxeito á homologación para aqueles que estean en posesión do título de bacharelato, cursado tamén en centros de Galicia.

Cursos de autoaprendizaxe en liña

CELGA 1

CELGA 2

CELGA 3

CELGA 4

Nota – Cómpre inscrición previa na plataforma de formación

Table of Contents