Ir ao contido Ir ao pé de páxina

Axudámoste

< Todos os temas
Imprimir

Cal é a orixe do idioma galego?

O idioma galego deriva do latín falado no noroeste da Hispania. Como idioma neolatino, forma familia co castelán, o catalán, o francés, o italiano e as outras linguas romances. É un idioma moi estreitamente emparentado co portugués, co cal ten unha historia practicamente común ata a metade do século XIV. A pesar dunha deriva histórica diverxente desde a idade media, aínda hoxe galego e portugués son mutuamente comprensibles case sen esforzo.

Fonte – Consello da Cultura Galega

Table of Contents